تمامی محصولات کارنو پلاس دارای ۳ سال ضمانت رنگ بی قید و شرط میباشد.
به این معنی که اگر محصول شما در طی ۳ سال دچار کدری رنگ یا پخش رنگ روی پارچه شد ،مجموعه موظف است محصول شما را از نو تولید یا کل وجه شما را برگرداند.