واحد طراحی و پشتیبانی 09101830218
info@karenoplus.com

ضمانت

تمامی محصولات کارنو پلاس دارای 5 سال ضمانت رنگ بی قید و شرط میباشد.
به این معنی که اگر محصول شما در طی 5 سال دچار کدری رنگ یا پخش رنگ روی پارچه شد ،مجموعه موظف است محصول شما را از نو تولید یا کل وجه شما را برگرداند.